Окръжна прокуратура – Благоевград е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу А.И. и Г.А. за извършено от тях престъпление в съучастие – неправомерно получаване на парични средства от европейски фондове. В периода от м. февруари 2009 г. до м. август 2011 г. обвиняемият А.И. бил бенефициент в качеството му на физическо лице – земеделски производител, по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“. Той декларирал, че обработва имот от девет декара земеделска земя в землището на с. Долна Градешница, местността Орехово поле, община Кресна. В данни относно налична за стопанството земя било отразено 1,5 декара градински домати и 7,5 декара угар. Освен това бенефициентът посочил в таблица „Описание на всички инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, които следва да бъдат извършени през периода на подпомагане“ изграждане на оранжерия от 5 декара през първата година и помещение за съхранение през третата година. В действителност обаче обвиняемият И. не отглеждал градински домати, но предоставяйки неверни сведения, получил първо авансово плащане в размер на 24 446 лева. В представените от него в ДФ „Земеделие“ бизнес план, анкетни формуляри, договори за изграждане на оранжериен комплекс и протоколи за избор на възложител с приложени оферти, А.И. отново декларирал неверни сведения. Като бенефициент той не създал условия и не осъществил необходимите инвестиции, за да отговаря на изискванията за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за да получи средства в размер на 434 371, 42 лева. Извършването на тези действия било реализирано с участието на Г.А, който давал съвети, разяснения и набавял средства, с което улеснил А.И. Предстои делото да продължи в съда.