„Верила соларк парк 2” чака разрешения за изграждане на фотоволтаици в Крайници

Юлияна КОЛЧАКОВА

Цех за преработка на гъби и билки ще бъде изграден в землището на дупнишкото село Баланово. Инвестиционното намерение е на „Авел инвест” ЕООД – София. Предприятието ще се намира близо до бензиностанцията в м. Бинека, където столичната фирма е закупила имот. В момента от „Авел инвест” чакат документи, необходими им за свързване на имота с електропреносната мрежа. От името на дружеството с управител Евелина Димитрова и пълномощник Антон Агонцев, който е родом от Баланово, а преди време се прочу като един от най-смелите участници в риалити шоуто „Сървайвър”, в община Дупница е внесено искане за издаване на разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за определяне на трасето на кабелна линия за захранване на бъдещата база за преработка на гъби и билки. Документацията е входирана в Общинския съвет, който на заседание на 25 ноември ще разгледа предложение относно одобряване на задание за проектиране, с което ще се определи  трасето на кабелна линия средно напрежение (СрН) 20kV за базата.

„Нещата движи Антон Агонцев, който се занимава с преработка на гъби и билки в кв. „Дружба” в София, но ще премести базата тук. Продали са жилища в София и инвестират в Баланово, което е родното място на Агонцев. Купиха около 700 кв. м имот вляво от бензиностанцията на Бинека и пътя Кюстендил – Дупница и засега мястото е само оградено. Всеки момент се очаква да започнат да строят, като сега искат да свържат имота с намиращ се наблизо трафопост, за да прокарат ток. В базата ще има фризери, сушилни и др. техника. При предаване на билките и гъбите ще има по-голяма нужда от работна ръка. Очакванията са се в тези периоди да бъдат назначавани по 30-40 души. Надявам се това да бъдат хора от селото, които са предимно пенсионери, но така ще могат да си помогнат финансово”, коментира кметът на Баланово Явор Митов.

На сесията си в петък общинските съветници ще разгледат още 4 предложения, свързани с инвестиционни намерения. Любомир Стоилов иска да строи жилищна сграда, на първия етаж на която да разположи и обект с обслужващо предназначение. Стоилов е подал заявление за издаване на разрешение за промяна статута на земеделски имот от 2, 2 дка в местността Жива вода в Дупница. Става въпрос за нива с площ 2284 кв.м, на която да се промени предназначението – за неземеделски нужди, в която да се изгради жилищна постройка, включваща и помещения за търговска или друга обслужваща дейност. От местния парламент се иска да одобри задание за проектиране на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ).

Същите искания имат и от „Верила соларк парк 2”- София, които ще изграждат фотоволтаични централи в ниви в Крайници, Изработването на ПУП-ПЗ е за промяна предназначението на земеделски имоти в местностите Асаница (с площ 89.490 дка), Джелекар (240,520 дка) и Тренчовегрек (и 115.393дка), в които ще се учреди право на строеж на централи  с мощност съответно до 10MW и до 30 MW.