Васил Иванов

Общественият посредник на община Кюстендил Васил Иванов направи отчет на своята работа през първите 6 месеца от годината, като заяви, че е работил по 120 преписки, голяма част от които са свързани с безопасността на движение и паркирането в Кюстендил.

“Сред по-интересните от тях е решаване на проблема с паркинга пред бившата поликлиника в Кюстендил. Комисията по безопасност на движението е разгледала проблема и е одобрила първия вариант, предложен на общественото обсъждане, което организирах. Така със заповед на кмета ще бъдат поставени бариери пред паркинга, намиращ се на ул. „Яворов”, като първият час и половина от престоя е безплатен, след което ще се таксува. С гордост мога да заявя, че общественото обсъждане имаше ефект”, заяви Васил Иванов. Той доуточни, че другият въпрос, повдигнат от граждани, а именно ул. „Димитър Беровски”, намираща се зад гърба на „Кауфланд”, да стане еднопосочна, не е получил одобрение.

“Юни месец се е провело заседание на комисията по безопасност на движение, но за мое учудване не бях поканен, въпреки че още февруари месец бях заявил, че желая да присъствам на разглеждането на такива казуси. Това, което е написано по протокола, е, че комисията без мотиви се е произнесла, че не приема предложението ул. „Д. Беровски” да бъде обявена за еднопосочна. Тъй като не съм присъствал, подробности не мога да дам”, каза Васил Иванов.

В дъното ще се постави бариера за влизане и престой на паркинга пред поликлиниката.

Омбудсманът на община Кюстендил информира и за проблем, по който той работи отдавна, а именно паркирането по ул. „Ефрем Каранов”, където се намира дирекция „Социално подпомагане”, като там се намира и Шесто ОУ.

„Първоначално имаше жалба от родители на деца със специални потребности, че няма къде да се паркира. Бяха поставени знаци и този проблем е решен. Сега обаче имаме жалба от живеещите в района, че с новата организация на движение всеки спира, където си иска и не може да се минава по тротоара. Така че отново ще поставя този проблем пред Комисията по безопасност”, допълни още Васил Иванов.