Предстои ремонт на сградата, ползвана от Обединен детски комплекс (ОДК) – Кюстендил. Общината в областния град започна процедура по избор на изпълнител на ремонтните дейности. Те включват разработване на технически проект, строително-монтажни работи, авторски надзор, изготвяне на екзекутивна документация за строежа след приключването на работата по сградата, която е на един етаж, строена през 1900 година.
При проектирането избраният изпълнител ще трябва да предвиди подмяна на конструктивните елементи, полагане на нова топлоизолация от минерална вата в подпокривното пространство, покритие от нови керемиди, подмяна на улуци, водосточни тръби, изграждане на нова мълниезащитна инсталация на сградата и др. Прогнозна стойност на поръчката е 175 000 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване: на оферти или заявления за участиe е 28 юли.