Лентата преряза кметът Калин Гелев, пожела здраве и късмет

С водосвет за здраве и благоденствие беше открита централната база на ДГ “Св. Анна“ в Сапарева баня след извършване на основен ремонт, съобщиха от общината.

Кметът Калин Гелев преряза лентата на обновената детска градина и пожела здраве, късмет, благоденствие и много поводи за радост, веселие и гордост през настоящата 2021 година. “За мен и моя екип е истинско удоволствие да виждаме детски усмивки и щастие след успешното реализиране на проекта”, каза още градоначалникът.

Директорката на детската градина Цветана Гладникова благодари на настоящата кметска управа в лицето на кмета Калин Гелев и заместниците му Славчо Коларски и Емилия Елчинова. Гладникова увери, че в обновената база децата се чувстват добре, педагозите са мотивирани да работят още по-добре, а родителите са доволни.

Във връзка с превантивните мерки срещу коронавируса церемонията се проведе в двора на градината без участието на деца и без официалните лица да влизат вътре в сградата.

Сградата беше обновена по проект “Ремонт и модернизация на ДГ “Св. Анна”, гр. Сапарева баня, включително базите в с. Ресилово и с. Овчарци. Проектът е финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.