С грижа към хората в неравностойно положение!

Кметът на Дупница инж. М.Чимев подписа договор за 1 250 369.64 лв. в помощ на лица с увреждания и възрастни хора

Кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Грижа в дома в Община Дупница“ на стойност 1 250 369.64 лв., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския фонд за социално развитие на Европейския съюз. Европейското финансиране за бюджета на проекта е в размер на 70 %  и е на стойност 625 184. 82 лв., а националното съфинансиране в размер на 30 % е на стойност 267 936. 35 лв., за периода от 14.03.2023 г. до 14.04.2024 г.

Проектът предвижда предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации. Дейностите ще обхванат минимум 234 лица, представители на целевата група – възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания. Целта на проекта е за лицата с увреждания и възрастните хора да бъде осигурена подкрепа, чрез реализиране на следните дейности: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите, предоставяне на лицата от целевата група на информация, относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации със специалисти при необходимост.

Осъществяването на тези дейности ще бъде реализирано чрез сформиране на екип от специалисти, които ще предоставят социални и интегрирани здравно-социални услуги в зависимост от индивидуалните нужди на лицата, идентифицирани на база извършена оценка на потребностите.