Трето основно училище “Братя Миладинови” отбеляза Деня на планетата Земя 22 април с редица инициативи. Това бе един добър повод чрез разнообразни дейности учениците да покажат своята загриженост за бъдещето на планетата, заявиха от училищното ръководство.

Организацията бе дело на Комисията по екологична култура и здравно образование. Целта на всички преподаватели бе това да не е толкова празник, колкото повод още веднъж да се замислим за проблемите на уязвимата природна среда. В дните преди изявата учениците от Трето ОУ под ръководството на класните ръководители, учителите на групите за целодневна организация на учебния ден, както и на преподавателите по изобразително изкуство, природни науки и информационни технологии, подготвиха свои проекти, макети, постери, засадиха цветя.

На предварително подготвена изложба под мотото „Обичам Земята“, учениците изложиха изключително оригинални проекти с послания и рисунки, които впечатлиха с разнообразни форми и цветове. С голям интерес учениците наблюдаваха и зеления спектакъл, посветен на този празник. На него присъстваха ръководството на училището – директорът Никола Джингаров, заместник-директорите Димка Мурджева и Галина Адамова. Той бе открит от г-жа Любка Цирова, преподавател по природни науки в училище.

Интересен момент в проявата бяха подготвените от госпожа Емилия Москова и г-жа Димитрия Джамбазова ученици с еко костюми, които изпълниха музикална изненада. Те изтанцуваха цветен танц по музика на Чайковски. На главите на момичетата от първи клас разцъфтяха хортензии, подготвени от техните учители Людмила Червенкова и Нели Йондева. Те бяха вдъхновени от творчеството на великата мексиканска художничка Фрида Кало и символично пресъздадоха нейните цветя на главите на своите ученички. Със своите зелени послания, учениците от Трето основно училище се присъединиха към половин милиард души от 174 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Те изпратиха и тридесет балона със своите послания в небето над любимото училище. В този ден групи ученици от първи, втори и седми клас раздадоха еко торбички и флаери из улиците на града ни като продължение на поредицата екологични инициативи.

Флаерите бяха с послания към жителите на Гоце Делчев за чиста околна среда и апел за разделно събиране на отпадъците.