Форумът „Децата и традициите”, организиран от НЧ ”Гео Милев-1954” – град Момин проход, се проведе преди дни с финансовата подкрепа на Сдружение „МИГ Костенец-2010”. Целта на този проект бе да популяризира местните занаяти, бит и традиции сред повече хора.
Във фоайето на читалището беше организирано изложение базар на хляб и хлебни продукти; изделия, произведени в Занаятчийската работилница, и изделия от пчелни продукти. Събитието продължи с фолклорен концерт – песни, танци и пресъздаване на местни обичаи.
В концерта взеха участие децата от групата за автентичен фолклор към ФАПТО, с ръководител Бойка Кичукова и Христина Котларова, ДТС ”Момин проход” с ръководител Станислав Крумов, ВГ ”Ангелски гласчета” с ръководител Мария Маленкова и ДТС ”Пчелински извор”-с.Пчелин с ръководител Димитър Михов. Официални гости, които присъстваха на събитието, бяха кметът на Костенец Йордан Ангелов, Ивайло Котларов, кмет на кметство град Момин проход, общински съветници, жители и гости.