С нов рентген ще се сдобие Специализираната болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“ в Благоевград. Лечебното заведение търси фирма за
доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фабрично нов рентгенов апарат за нуждите си, във връзка с което обяви обществена поръчка.
Предметът на поръчката включва: изготвяне на проектна документация за помещенията за разполагане на медицинската апаратура по части: технологична, лъчезащита, електро и ОВК; доставка на апаратурата, нова, не демонстрационна, нерециклирана, придружена с оригинална техническа документация и пълната останала необходима документация, вкл. сертификати за качество, ръководство /инструкция/ за експлоатация, гаранционна карта; подготовка на документи и пълно съдейстствие за получаване на разрешение за монтаж от Агенция за ядрено регулиране /АЯР/ и монтаж на апаратурата; извършване на настройки и техническо изпитване на апаратурата, съгласно изискванията на производителя; извършване на пусков качествен контрол на системата;изготвяне на пълната необходима документация за лицензиране на апаратурата, която възложителят подава пред АЯР; пускане в експлоатация на апаратурата, след получаване на лицензия от АЯР; обучение на персонала на болницата за работа с апаратурата и гаранционна поддръжка. Прогнозна стойност на поръчката е 265 600 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти или заявления за участие е 18 юли.
Припомняме, в момента в лечебното заведение тече проверка от Агенцията за държавен финансов контрол. Оказа се, че над две години общинската болница по онкология не е плащала на доставчиците на лекарства. Преди време бе разкрита злоупотреба в размер на 230 хиляди лева от страна на бившия главен счетоводител. Няколко месеца по-късно новото болнично ръководствое констатира, че липсва осчетоводяване за още 202 хиляди лева. Проблемът със задълженията към доставчици на лекарства ще бъде дискутиран на предстоящата сесия на ОбС на 24 юни.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here