Православен буквар с послание  ще получат всички пърокласници като традиционен подарък от община Кюстендил. Записванията за първи клас ще продължат и на 15 септември като до момента това вече е направено за 367 първокласници.
Според експертите, новата учебна година в Кюстендил ще започне нормално. Осигурен е и транспортът за деца, които пътуват. Учебните и детските заведения са ремонтирани частично, с пари от делегираните им бюджети.
По отношение на цялостната организация на образователния процес в училищата и детските градини – всичко е готово, за да започне нормално и успешно новата учебна година.