• Мирослав Начев отправи думи на благодарност и уважение за колегиалното отношение и проявения професионализъм през всичките 28 години

 

В Окръжен съд-Кюстендил се състоя мило тържество по случай пенсионирането на Красимир Бамбов, дългогодишен съдия и председател на съда.

С думи на благодарност и уважение за колегиалното отношение и проявения професионализъм, за всеотдайната му дейност за издигане престижа на съда и изграждането на Окръжен съд-Кюстендил, като ефективна правораздавателна институция към него се обърна настоящият председател съдия Мирослав Начев.

От името на целия колектив му пожела дълголетие и здраве, спокойствие и осъществяване на всички отложени мечти в живота.

Целият трудов стаж на съдия Красимир Бамбов е преминал в съдебната система като съдебен изпълнител, съдия и заместник-председател на Районен съд-Дупница.

С колектива на Окръжен съд-Кюстендил

След 01.07.1992 г. е съдия в Окръжен съд-Кюстендил. Заемал е длъжността „административен ръководител – председател“ и има принос за функционирането на съда като независима институция, осъществяваща качествено правосъдие.

Сочи се безукорното му изпълнение на служебните задължения и изградения авторитет сред магистратите и съдебните служители.

Още през месец април съдийската колегия на ВСС поощри и освободи поради пенсиониране Красимир Ламбрев Бамбов – съдия в Окръжен съд-Кюстендил

Той получи отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, както и парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Решението бе по предложение на Мирослав Начев – административен ръководител – председател на Окръжен съд-Кюстендил.

Съдия Красимир Бамбов е роден на 26 април 1954 г. в град Пещера. Зодия Телец, завършил е право в Софийския университет „Свети Климент Охридски”. От 1991 г. е председател на Кюстендилския окръжен съд. Женен е и има две деца – Янислав и Любомира.