Инвестиционната програма на община Банско за 2021 година е в размер на 8 281 868 лева, от които само 444 184 лева от собствени приходи. В окончателен вид програмата бе изготвена след допитване до жителите на общината. В проведената онлайн анкета постъпиха многобройни предложения за най-неотложните инвестиционни ремонтни дейности, повечето от които са предвидени за 2021 г., а останалите ще бъдат заложени в бъдеще. В Инвестиционна програма 2021 е заложен ремонт на уличната мрежа в гр. Банско на стойност над 2 млн. лв. С тези средства ще се ремонтират изцяло или част от тях улиците „Неофит Рилски”, „Христо Чернопеев”, „Пейо Яворов”, „Пито Гули”, „Кирил и Методий”, „Цар Иван Асен II”, „Христо Матов”, „Хаджи Димитър”, „Братя Велеганови”, „Капитан Петко войвода”, „Места” (междублоковите пространства), „Иван Михайлов”, „Шинова ела”, „5 октомври”, „Бяло море”, „Никола Вапцаров”, „Глазне”, „Стефан Стамболов”, „Беласица”, „Димитър Талев”; улици в промишлените зони „Забиница”, „Рупчовец”, „Черешата” и „Север”.

Със 165 хил. лв. ще бъде извършен ремонт на три общински паркинга – два на ул. „Гоце Делчев” и един на ул. ”Глазне”.

С целеви средства в размер на 3,757 млн. лв. ще бъдат изпълнени проектите за ул. ”Глазне” и за ул. ”Тодор Каблешков” с прилежащата им подземна инфраструктура и за ул. ”Пирин” с прилежащата подземна инфраструктура, архитектурно-художествено и ландшафтно оформление.

Отново с целеви средства в размер на 1,340 млн. лв. ще бъде изпълнен проект за укрепване дъното на река Глазне, южно от моста на ул. „Найден Геров“.

В Инвестиционна програма 2021 са предвидени и редица дейности в гр. Добринище – с целеви средства ще се реализира проект за  реконструкция на улиците „Александър  Стамболийски” и „Паисий”. Ще бъде извършен ремонт на улиците „Пирин”, „Търговска” и „Христо Смирненски”, както и ремонт на покрива на Основно училище „Св. Климент Охридски”.

В селата Места, Кремен, Обидим, Осеново и Филипово  инвестициите ще бъдат в ремонт на улици, изграждане на подпорна стена, канал и спортна площадка.

През следващите два месеца ще бъдат сключени договори с избраните изпълнители и ще бъде съставен график за строителните и ремонтните дейности по улиците. Жителите на населените места в община Банско ще бъдат своевременно информирани за работите.

Предстои огромна по обем работа предвид наследените проблеми с недовършени и неремонтирани с години улици, зони с огромно ново строителство без предварителна регулация, занемарени полски пътища и канали и редица други.

Инвестиционната програма за 2021 г. е част от общинската политика за подобряване състоянието на инфраструктурата и условията за живот в община Банско.