Община Долна баня спечели пореден социален проект. Той е за  оборудване и обзавеждане в пет социални услуги. Общият бюджет на проекта е 35 724,56 лв., като размерът на финансиране от Ф “СЗ“ е 31 794.86 лева, а собственият принос на община Долна баня е в размер на 3929,70 лв.

Проектът е насочен към модернизиране на материалната база и осъвременяване на съществуващото оборудване и обзавеждане в Центъра за обществена подкрепа, Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства – 2 броя услуги, Центъра за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства, Центъра за настаняване от семеен тип за лица с деменция.