Sunday, July 14, 2024
HomeАктуално от днесС 489 100 лв. община Кюстендил купува строителни материали за ремонт на улици...

С 489 100 лв. община Кюстендил купува строителни материали за ремонт на улици и пътища

 

 

Предприятие „Чистота” изразходва 1 395 420 лв. за събиране на битовите отпадъци, 1 918 000 лв. са приходите

21-07-001-petar-paunovСрещу 489 100 лева без ДДС кюстендилският градоначалник Петър Паунов обяви обществена поръчка за доставка на строителни материали на Общинското предприятие „Чистота“. Офертите ще се отворят на 7 март, след което започва да тече и срокът за обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията. Обществената поръчка е факт, след като минипарламентът одобри план-сметката на предприятието. 1 395 420 лв. са били изразходвани за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други съоръжения за обезвреждането им. 52 920 лв. са били използвани за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци.
373 124 лв. са били за почистване на уличните платна, площадите, алеите и парковете от населените места. 1 918 000 лв. са приходите на Общинско предприятие „Чистота” в Кюстендил. От тях най-голямото перо е от таксата за битови отпадъци, която е 1 687 713 лв. Преходният остатък от миналата година е 230 287 лв. По отношение на разходите 96 536 лв. са за осигуряване на съдове за битови отпадъци – контейнери и кофи.

Обществената поръчка е разделена на няколко позиции, където са описани необходимите строителни материали. Всяко едно дружество има възможност да кандидатства за всички или поотделно, като договорът, който ще се подпише за доставка, е едногодишен. От общината дават и прогнозни количества. За доставка на фракция, която служи за основа на пътища, прогнозното количество е за 5000 тона. Предметът на обособената позиция ще се извършва чрез периодични доставки, въз основа на писмени заявки, според нуждите на ОП “Чистота” – гр. Кюстендил. От дружеството се задължават да извършват доставката за три дни. За доставка на по-плътна фракция е заявено прогнозно количество 2500 тона. От общината са поискали и доставка на пясък, като прогнозното количество е 7500 тона. Стойността е 93 750 лв. без включен ДДС.
В списъка за други строителни материали са записани още бетон и различни видове тротоарни плочки, цимент 5000 кг, бордюри -1000 м, пътни ивици – 200 м и други. Пределна обща прогнозна стойност на обособената позиция, за която община Кюстендил  ще сключи договор и която включва всички разходи, съпътстващи доставката, франко мястото на изпълнение, е 187 100 лв. без включен ДДС.

Строителните материали са необходими за ремонт на пътищата и уличната настилка в областния град, коментираха от общинската управа.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular