Sunday, July 14, 2024
HomeРегионБобов долС 820 000 лв. ремонтират центъра на Бобов дол

С 820 000 лв. ремонтират центъра на Бобов дол

С над 820 000 лв. ще ремонтират центъра на Бобов дол. Предстоящиятремонт на ул. ,,27-и октомври“ и централната градска част е сред приоритетите на миньорската община за тази година.

Благоустрояването е и най-сериозният харч, заложен в капиталовите разходи, става ясно от проекта на План за приходите и разчет на разходите на община Бобов дол за 2023 год., който тази седмица ще бъде подложен на публично обсъждане.

Предвидени средства ще отидат за пешеходни зони, нови пейки,подмяна на парковото осветление и др. придобивки.

„Това е най-голямата сума, заложена като разход в плана. Той е изготвен на базата на т. нар. удължителен закон, т. е. на Закона за прилагане на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., публикуван в бр. 104 на „Държавен вестник” от 2022 г., и Постановеление на Министерския съвет №7 от 23 януари тази година за уреждане на бюджетните отношения през тази година.

Инвестиционната програма е в размер на около 370 000 лв„ Предвиждаме средства за изготвяне на проекти за енергийно обследване на общински сгради, с които да кандидатстваме за финансиране. Сред тези обекти са сградите на общината,  Основно училище „Никола Й. Вапцаров” и СОУ „Христо Ботев” и кметството в Мало село. Предвидени са и средства за биологична рекултивация на бившето общинско сметище. Продължава ремонтът на водопровода в кв. „Миньор“ (Банковица) и ул. „Свети Спас“ в Бобов дол, който се очаква да приключи до края на м. август. 15 000 лв. ще бъдат предоставени за ремонт на рушащ се паметник на загиналите във войните в Голема Фуча”, каза зам. – кметът по финансите Йорданка Гацева.

Тя припомни, че за тази година общината не предвижда увеличение на данъци и такси. Не заложено и увеличение на заплатите в общинските звена, с изключение на увеличението на минималната работна заплата в ОП „Чистота, озеленяване и благоустройство”, която от януари тази година е повишена от 710 на 780 лв.„Като цяло имаме леко завишение на финансовата рамка спрямо миналата година. Няма изменение в капиталовите разходи, не сме променяли и план-сметката за разходите за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване. Няма да увеличаваме данъци и такси. Ще разчитаме на приходи от наеми от земеделски земи и общински обекти, както и от продажба на общински имоти”, допълни Гацева. Ще се разчита още на приход от целева държавна субсидия и преходен остатък от предишни години.

В общината планират финализиране на сделката за продажба на сградата на бившето училище в с. Мламолово. Отново ще бъдат предложени за продажба закритите училища в Бабино и Долистово.

Общественото обсъждане на Плана за приходите и разчет на разходите е насрочено за 24 март (петък) от 14 часа в заседателната зала на Общинския съвет в Бобов дол. Предложения по плана могат да се предоставят в писмен вид в деловодството на общината до 23 март.

RELATED ARTICLES

Most Popular