Владимир Москов – кмет на Гоце Делчев

Община Гоце Делчев получава 920 000  лв. за нови улици в селата и 2 площадки за мини футбол, средствата са отпуснати от МС

 

920 000 лв. са преведени по бюджета на община Гоце Делчев за реализация на важни проекти. Това са “Реконструкция и рехабилитация на улици в селата Брезница, Буково, Корница и  Лъжница – 700 000 лв. и „Изграждане на два броя спортни площадки за мини футбол (20/40м) с изкуствена трева в селата Брезница и Буково – 220 000 лв.

Арбен Мименов – кмет на Сатовча

Сумите са одобрени на Министерски съвет от правителството на Бойко Борисов и представляват допълнителни средства по правителствената програма за модернизиране и изграждане на инфраструктурата в страната. По бюджета на община Сатовча сумата, отпусната по правителствената програма, е 850 000 лв. за 2 проекта: „Изграждане на физкултурен салон в с. Кочан” – 350 000 лв., и „Ремонт на улици в населени места в община Сатовча” – 500 000 лв. Община Хаджидимово получава 400 000 лв. за проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в селата Абланица, Беслен, Блатска и Теплен. 850 000 лева ще бъдат преведени и по бюджета на община Якоруда за ЕТАП 5 на проект „Изграждане на път IV – 84025 – с. Конарско – с. Белмекен”. По бюджета на община Белица – 900 000 лв. за частично финансиране на проект „Ремонт на път BLG 2191 Елешница – границата общ. (Белица – Разлог) – Палатик – Черешово, участък от км 0+000 до км 9+384,64”;