Ще подпомогнем бизнеса в граничните области със Северна Македония, каза зам.-министър Деница Николова

С 9 млн. евро ще бъде изграден граничен пункт „Клепало“ между Струмяни и Берово. Това е стратегически проект за България и Северна Македония, обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

Така ще се подобри свързаността между двете държави, ще се улесни стокооборотът и ще насърчи туристическия обмен. Проектът предвижда изграждането на цялата необходима инфраструктура, включително част от довеждащите пътища.

„В периода до 2027 г. ще инвестираме с 50% повече средства за развитие на граничните региони на България и Република Северна Македония по програмата за трансгранично сътрудничество спрямо ресурса от малко над 19 млн. евро, който вложихме по настоящата. Като правителство положихме усилия за увеличение на бюджета като знак за разширяване на подкрепата си към териториите, които са важни за нас“, каза Николова в предаването „Брюксел 1“ на телевизия „България он еър“.

По новата програма малките и средни предприятия в граничните територии ще получат директна помощ в общ размер на 2,5 млн. евро. Така бизнесът ще има грантово финансиране за ново оборудване, модернизация на производството и мерки за повишаване на конкурентоспособността. Средствата ще се отпускат по облекчен административен процес.

Деница Николова отчете, че между България и Република Северна Македония по линия на трансграничното сътрудничество има 17-годишно партньорство. За този период са реализирани 230 съвместни проекта, като 60 от тях са по предприсъединителните програми на ЕС, а останалите 170 са изпълнени в рамките на двата програмни периода от 2007 г. до момента. „От 2014 г. сме договорили над 19 млн. евро. Имаме 65% разплащане на средствата, което означава, че проектите са успешно договорени и се изпълняват в сроковете и с целите, които са заложени. Програмата подкрепя и подобряване на околната среда в регионите, развитие на туризма, културата и др.

Според зам.-министър Николова в следващите години по програмата трябва да се наблегне в развитието на икономическия потенциал и подкрепата за работещите предприятия, които създават работни места, заетост и могат да повишат стандарта на живот и доходите на хората.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here