Информационни табели за туристически забележителности около Бистрица бяха монтирани в дупнишкото село. Те са част от информационната кампания за развитието на туризма в община Дупница. Бистрица е начална точка за десетки забележителности и природни феномени, става ясно от таблата, които са поставени пред местната черква и младежкия клуб. Показани са Бистришкият водопад, Екодом „Самоковището”, храм „Света Марена”, Дяволската воденица… Заради огромния наплив на чужденци от 2-3 години в селото информационните табели са направени и на английски. Проблем според кмета Кирил Огненски си остава легловата база в селото, но той е оптимист, че и това скоро ще се реши.