Ташко Ташев оглави Общинския съвет в Трекляно

След незаконосъобразното избиране на първото заседание на Стефан Борисов, поради неспазване на чл. 24, ал.1 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, Областният управител на област Кюстендил върна решението на общинския съвет в Трекляно. На 30.11.2023 г. се проведе трето заседание на общинския съвет в Трекляно за избор на председател.

С 9 гласа “За” за председател на Общинския съвет бе избран инж. Ташко Ташев.

Инж. Ташко Ташев е с дългогодишен опит в сферата на местното самоуправление като общински съветник в община Кюстендил, а за периода от 2019 г. до 2023 г. бе и председател на общинския съвет в община Трекляно.