Националният политехнически музей гостува днес в Кюстендил с пътуващата си изложба „Техниката около нас по времето на народната власт“. Тя е естествено продължение на вече добре познатата и успешна мобилна експозиция „Техниката у дома през първата половина на ХХ век“.
Изложбата обогатява познанията на днешните публики (особено на по-младите) за ежедневния живот в България през втората половина на ХХ век – до периода на промените, започнали след 10.11.1989 г. Представените експонати дават възможност за нагледно възприемане на материалните свидетелства от този период без съдържанието да включва тълкувания или оценки, тъй като историческата дистанция във времето е все още твърде малка.
Специален акцент е поставен върху дейността на създателя на първия български персонален компютър – инж. Иван Марангозов. През 2020-та година се навършиха 95 години от неговото рождение и това е поводът да си спомним за човека, който превърна нашата страна в един от най-големите износители на компютърна и електроизчислителна техника през разглеждания период.
Посетителите имат възможност и за пряко участие в изложбата. По-възрастните – да запишат собствените си (или тези на близките си хора) интересни лични истории в специално подготвен за целта „Споменик“, а децата и учениците да попълнят забавната „тетрадка-лексикон“, която представя живота на техните връстници във времето когато се носят чавдарски и пионерски връзки…
Изложбата е експонирана в музейния обект джамия Ахмед бей. Официалното откриване е днес, 18 май, от 16,00 ч.
Реализирана е с финансовата подкрепа на Министерство на културата.