Техникум за медицински сестри – Институт в гр. Станке Димитров (1955-1981 г.) 

По метода на засичане на фактите установих, че Техникумът за медицински сестри в гр. Станке Димитров (Дупница) е създаден от есента на 1955 г. Поради липса на собствена сграда учебните занятия са провеждани в стаите на първия етаж на Промишленото училище. От 01.09.1961 г. Техникумът за медицински сестри е настанен в сградата на бившeто Еврейско … Продължете с четенето на Техникум за медицински сестри – Институт в гр. Станке Димитров (1955-1981 г.)