ТЕЦ „Бобов дол”

Инвестиционно предложение на държавната фирма “Еко Антрацит” за отстраняване на вредните последици от прекратяване на подземния въгледобив в Перник разбуни духовете в града. Причина за това е планирано пълнене на галериите с производствен отпадък от ТЕЦ Бобов дол, без компанията да е била уведомена. Според разпространено от общината съобщение днес “Еко Антрацит” възнамерява в галериите да бъдат изсипани шлака, дънна пепел от котли и летяща пепел от изгаряне на въглища.

“Този отпадък не се класифицира като опасен. Рецептурите на хидросмесите за запълвачни и тампонажни работи се базират на дългогодишния опит и са уточнени чрез експресни лабораторни и полигонови измервани. За нагнетяване на хидросмесите ще се прокарат сондажи”, твърдят от “Еко Антрацит” и уточняват: “Хидросмесите се приготвят в запълвачен комплекс, разположен извън Перник. Там в бетоновоз се зареждат всички компоненти на хидросместа (цимент, шлам, електро-филтърен прах и вода), с изключение на стабилизиращата и пластифицираща течно добавка, след което се транспортират до сондажите. От наглетателния комплекс до сондажа хидросместа ще се нагнетява по маркуч.”

ТЕЦ “Бобов дол” обяви позицията си във връзка с информацията за техническата рекултивация и укрепване, извършвано от “Еко Антрацит” в “Мини Перник”: „Ръководството на ТЕЦ “Бобов дол” с изненада разбира от медиите, че в техническата рекултивация и укрепването на “Мини Перник”, която ще се осъществява от държавното дружество “Еко Антрацит” ще се използва производствен отпадък ( летяща пепел и шлака) от нашата централата. Заявяваме категорично, че ние не сме търсени от изпълнителя на този проект и не са водени каквито и да е било разговори с нас”, се казва в позицията на ТЕЦ “Бобов дол”, която продължава така: „Не е искан и не сме предоставяли актуален анализ на производствените отпадъци от нашата дейност и нямаме сключен договор с въпросната компания”, отбелязват от дружеството и подчертават: “За ТЕЦ “Бобов дол” е недопустимо да се използва име на юридическо лице в официални документи без с последното дори да са водени разговори”.

“Еко Антрацит” са подали искане за преценяване необходимостта от ОВОС към РИОСВ – Перник на 14.04.2020 г. В това искане са описани кодовете и вида на отпадъка, които ще бъдат взети от ТЕЦ “Бобов дол”. „РИОСВ – Перник не е поискало от компанията нито договор между двете дружества, нито да им бъдат предоставени други документи. Вместо това, издава Решение да не се извършва ОВОС, тъй като инвестиционното намерение няма да доведе до вреди за околната среда и то на 06.05.2020 г.”, обясняват от ТЕЦ “Бобов дол”.

“Забележете, за период само от 16 работни дни са минали всички съгласувателни процедури и се е стигнало до решение, което по принцип отнема месеци”, се казва в позицията на ТЕЦ “Бобов дол”.