ТЕЦ „Бобов дол” прави следваща стъпка към преминаването на газ. След полученото преди няколко дни от Общинския съвет в Бобов дол предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план и парцеларен план за изграждане на газова връзка и газоразпределителна станция за захранване с природен газ, от дружеството искат съгласието и на  Общинския съвет в Дупница за преминаване на газопровод до централата, става ясно от докладна записка до местния парламент. Намеренията са през общински имот -пасище, в местността Петруница в село Палатово да се прокара  газопроводно отклонение – високо налягане от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Общинските съветници ще трябва да вземат решение за учредяване на сервитути по Закона за енергетиката – право на преминаване и право на прокарване на линейни енергийни обекти на  „ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД върху споменатия имот. Предложението ще бъде разглредано на заседанието на местния парламент, насрочено за 24 септември.

Юлияна КОЛЧАКОВА