ТЕЦ „Бобов дол”
  • Не сме изгаряли отпадъци нерегламентирано, твърдят от дружеството

“ТЕЦ „Бобов дол“ официално е дала право на достъп до документи, касаещи взаимоотношенията на централата с институциите. Без това писмо, което прилагаме, и нашето разрешение няма как да се „разсекретят“ документи. Това наше действие бе продиктувано от желанието ни да покажем на всички, че ние не сме правили нищо в разрез със законодателството и сме имали право на дейностите, които сме извършвали”. Това заявяват от ръководството на централата в писмо съобщение  до медиите, към което е приложено и писмо от МОСВ, от което се вижда, че ведомството не е имало нищо против да се предостави информация по водената кореспонденция.

По-нататък в писмото се казва: „В  ТЕЦ „Бобов дол“ никога не е имало „нерегламентирано изгаряне” на гориво от неопасни отпадъци, а напротив – извървян е целият административен път за разрешаване на експерименталното използване на RDF в горивната ни инсталация. В Закона за опазване на околната среда ясно е описано по какъв начин се предоставя възможност за осъществяване на проби и експеримент. Там е посочено по какъв начин може да се иска и осъществи експериментално изгаряне. Абсолютна лъжа е твърдението за превишаване на количествата оползотворени неопасни отпадъци, защото в разрешението за провеждането на пробни изпитания за използване на RDF в горивните инсталации се посочват само горните граници на количеството, което не бива да бъде надвишавано при всеки  отделен екперимент. Дали то ще се достигне, или не, е въпрос на изпитанията на технологията по време на експеримента. Поради това подобно разрешително се издава за период само от шест месеца и важи само за това време, а не завинаги. Само в постоянни разрешителни се изписват точни количества. Това, разбира се, не се разяснява в твърденията на „Грийнпийс България“.

Писмото до МОСВ

В Закона за управление на отпадъците също ясно е посочено как се издава разрешение за дейности с отпадъци. На централата са издадени и двата вида документи”.

В изявлението се твърди, че централата е работила с отпадъци напълно прозрачно.

„За сведение на всички медии и на „Грийнпийс България“ има още една централа в България, по-голяма от ТЕЦ „Бобов дол“, която е с издадено разрешение за експериментално изгаряне на РДФ. Не сме разбрали обаче за тази централа „Грийнпийс България“ да са искали информация и въобще някой да им е дал документи.

Няколко пъти се опитахме да поканим „Грийнпийс България“ да дойдат в централата ни, за да им предоставим документи, които те искат. Получихме отказ.

Организация, която прави свободни интерпретации на това, което пише в нормативните актове, отказва срещи, не се свързва с нас директно, за да поиска документи, които са й нужни, а го прави чрез медиите, не прави нещо общественополезно, а разиграва само нелеп цирк пред обществото!

В заключение съвсем искрено сме благодарни на „Грийнпийс България“ и „За Земята”, че най-накрая „показаха“ документи, които доказват, че винаги сме работили в съответствие с българските закони”, четем в прессъобщението още.