Като част от есенно-зимната програма на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Струмяни в Народно читалище „Братя Миладинови -1936“ – с. Микрево бе организирана и се проведе инициатива „Традициите на Малешево оживяват“. Поради обективната невъзможност за провеждане на Международния фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува“, заложен в културния календар на община Струмяни за 2021 година, Местната комисия, водена от желанието да възпитава и да обучава подрастващите в изконните български ценности, включи в програмата си и организира с помощта на обществените възпитатели една позабравена традиция за Малешевския край.
С много ентусиазъм и желание малчуганите се запознаха с начина за изработване на сватбено знаме, или още наричано байрак, феруглица, стяг, ламбур, и така децата имаха възможността да се докоснат до традициите, историята и бита от миналото и макар и за кратко да се потопят в „магията“ на Малешево, която традиционно оживява през октомври по нашите земи.
Чрез своите разкази Илияна Станковска пренесе присъстващите в миналото на нашите баби и дядовци и показа колко ценни могат да бъдат традициите, съхраняващи и предаващи духа на Малешевския край.