,Общински съвет-Кюстендил даде зелена светлина за инвестиционното намерение към Парк-хотел „Кюстендил“ и Центъра за долекуване и рехабилитация. „Към момента по устни сведения инвеститорът е на финален етап на сертифицирането. Вероятно се касае за бизнес план, но нямаме конкретни преговори.

Дойде екип от финансисти, които проявяват интерес да инвестират в медицински обект. След като разгледаха „ниското тяло“, казаха, че представлява интерес за тях. В момента нашето решение няма юридическа стойност, то просто е един вид, че собственикът на имота дава съгласие и тези хора да могат да застанат пред финансови институции и да покажат своя бизнес план. Бихме могли да обсъждаме някакво предложение чак когато се направят пълни анализи и се предлага някакво партньорство. Това минава през сериозна инвестиция за оборудване.

Тези инвеститори заявиха, че до края на 2022 г. могат да го пуснат да работи. Това минава през сериозен път на финансиране и анализ. Решението ще бъде на Общинския съвет. Успоредно в момента вървят три процеса – има проучване от инвеститор, който не е сертифициран, от такъв, който е сертифициран и в момента имаме заявка от екип, който иска съвместно да стопанисва“, обясни кметът Петър Паунов.

На сесията бе решено още ФК „Велбъжд“ да бъде подпомогнат с 34 000 лв. Парите ще се използват за наем на терени, транспорт, съдийски хонорари и др. Също така клетва положи нов общински съветник. Това е Асен Иванов от „БСП за България”, който влиза в ОбС на мястото на избрания за депутат Бойко Клечков.