Тревогите на местните остават: Питейната вода не достига, мястото на лишени от свобода не е до училището и детската градина

Търсят се възможности за подмяна на ВиК мрежата в дупнишкото село Самораново, стана ясно след среща на народния представител за област Кюстендил от „Има такъв народ” Снежанка Траянска в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. На срещата присъства и кметът на Самораново Райко Цветков.
„Търсим варианти за проектиране и основен ремонт на ВиК мрежата в с. Самораново. Изграждането на нов водопровод и канализация следва да бъдат съобразени с бъдещия затвор“, заяви Траянска. Срещата е по повод предстоящото изпълнение на проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ по Програма „Правосъдие“ на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

Причината за инициирането й е лошата ВиК инфраструктура в селото, заради която в Самораново, където ще бъде реализиран проектът, има недостиг на питейна вода.
Опасенията на местните жители са, че с влизане в експлоатация на затвора проблемът с осигуряване на питейна вода за битовите потребители ще се задълбочи, тъй като ВиК мрежата спешно се нуждае от подмяна. В същото време в проекта за затвор е предвидено изграждане на нов резервоар с обем 100 куб. м.
Пред народния представител Снежанка Траянска и кмета на с. Самораново Райко Цветков е представен проектът за строеж на новия пилотен затвор, който ще служи и като база за практическо първоначално и последващо обучение и изпълнение на дейности от различни категории персонал. Обсъдени са били параметрите на застрояване на затвора и учебния център към него. Експертите по строителство към проекта са предоставили документи на хартиен и електронен носител, отнасящи се до изграждането на ВиК съоръжения на територията на затвора.
Междувременно стана ясно, че в свое становище от 14.06.2019 г. ВиК-Дупница декларира, че прогнозните количества за консумация на питейна вода след реализиране на проекта не могат да бъдат осигурени чрез директно захранване от съществуващата водопроводна мрежа на Самораново. В друго становище – от 21.12.2021 г., ВиК-Дупница посочва, че водопроводната мрежа е компрометирана, с изтекъл експлоатационен срок и водоснабдяването ще бъде възможно при изграждане резервоар с обем 100 куб. м.
От страна на Министерството на правосъдието в работната среща са участвали Десислава Гайдарова – главен секретар на министерството и ръководител на програмния оператор, и Венета Стоилова – началник на отдел „Международни програми и проекти“, ръководител на Програмна област „Корекционни услуги и задържане преди съдебен процес“. От Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ са присъствали главният директор на дирекцията гл. комисар Ивайло Йорданов, който е ръководител на проекта, Надя Радковска – координатор „Индикатори и изпълнение“, както и експерти от екипа на управление на проекта.
Предстои управляващият екип по проекта да проведе среща с жителите на Самораново, на която местното население да бъде запознато с подробностите по бъдещото изграждане на пилотен затвор.
Райко Цветков отказа да коментира срещата. Тревогите на саморановци във връзка с проекта остават. В селото продължават да се опасяват, че съществуващите от години проблеми с водата ще се задълбочат. Страхуват се и заради близостта на бъдещия затвор до детската градина и училището, както и за посоката на развитие на Самораново в бъдеще.
“Питейната вода не достига. А тази, която идва в чешмите, е некачествена. За нас трябва най-напред да се реши този проблем. Затворът ще се строи съвсем близо до училището и детската градина в селото. Това не е редно. Никой родител няма да е спокоен, когато наоколо има лишени от свобода. Няма гаранция, че придвижването на тези хора ще бъде контролирано ефективно, казват местните. Има много неясноти около този затвор. Досега всичко се правеше тихомълком. Селото само ще загуби от това. Ние се опитваме да благоустрояваме, да направим средата по-добра. Имаше амбиции да се развива туризъм тук. Дали ще има туристи, хора, които да изграждат бази за туристи, в съседство със затвор?, коментират в Самораново.
Както сме писали, още след като се разбра за намеренията в дупнишкото село, обявиха, че са готови да протестират.