Търсят надзорник за ВиК ремонта в Самораново

Община Дупница търси надзорник по изпълнението на ремонта на водопровода в Самораново. Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител с наименование
„Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор за обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Самораново, Община Дупница“.
Реконструкцията ще отстрани в основната част наличните недостатъци и проблеми, проявяващи се при нормалната експлоатация на водопроводната мрежа на Самораново, което е сред големите села в общината, посочено е в документацията.

В дейностите на изпълнителя се включват изготвяне на работен проект за водопроводната мрежа на Самораново и осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Съгласно инвестиционните намерения на община Дупница по проекта е предвидено да се реконструира около 65% от водопроводната на Самораново, което ще доведе до минимално количество загуби на вода, повишаване на налягането в североизточната част на селището и намаляване на незаконната консумация, спестяване на водни количества. Така ще се подсигури водоподаването по време на повишената сезонна консумация.

Поръчката е на стойност 199 000 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти или заявления за участие е 13 декември.