От 12 август вестник „Вяра” Ви предлага два седмични броя.
Първия можете да намерите в разпространителската мрежа от 12 до 18 август, втория от 19 до 25 август.
От 26 август отново ще бъдем заедно всеки ден!
Непрекъснато на Ваше разположение е онлайн изданието ни viaranews.com.