Наблюдава се увеличаване броя на върнатите и оспорени в съда решения на общинските съвети в областта през 2018 година. Това заяви пред медиите областният управител Виктор Янев и доуточни, че от 1296 решения на 9-те общински съвета върнати са 104. Само през последните години Виктор Янев и екипът му са оспорвали средно по около 30 решения на година.

17 от върнатите решения са преразгледани и съобразени с изискванията на областната администрация. Седем от тях са в период на преразглеждане, а останалите са в Административен съд-Кюстендил, като до момента няма решения по тях.

„В голямата си част оспорените решения на общинските съвети са свързани с Параграф 27 от Закона за земеделските земи, който касае връщането на имотите в стари, реални или възобновими граници. Правим го заради хората, които в повечето случаи са ощетени, но има и случаи, където става дума за уголемени имоти, повече от реалните”, коментира областният управител Виктор Янев. Той изрази удовлетвореност от работата на областната управа по плановете за новообразуваните имоти по Параграф 4, които са готови за над 90% от населените места.