ЮЗДП: Всички домакинства от с. Крайници, заплатили такса за самостоятелен добив са получили дървата си

Горският стражар Стефан Костадинов е уволнен дисциплинарно от „ДГС Дупница” задари неотчетени такси от продажба на дървесина в село Крайници. От ЮЗДП успокоиха, че всички домакинства от с. Крайници, заплатили такса за самостоятелен добив на дърва за огрев от „ДГС Дупница”, са получили дървата си. Югозападното държавно предприятие коментира детайли по случая: “Домакинствата не са ощетени от действията на горския стражар Стефан Костадинов, тъй като сумите се събират непосредствено преди транспортирането на дървесината. Длъжностното лице не е отчело своевременно в касата на стопанството сумите от събраните такси за периода от 24.08 до 6.09.2021 г. съгласно установения вътрешен ред в „ДГС Дупница”. За това време са предоставени 150 пл. куб. метра дърва на обща стойност 9220,80 лв. с ДДС”.

По повод констатираните нарушения на Стефан Костадинов е наложено дисциплинарно наказание „Уволнение”. Към настоящия момент той е в неизвестност, поради което от ръководството на ЮЗДП и „ДГС Дупница” са предприети спешни мерки за уведомяване на Районна прокуратура за образуване на досъдебно производство.

Във връзка с организацията по снабдяване на местното население с дърва за огрев директорът на „ДГС Дупница” е издал заповед, с която е определен реда, по който лицата, включени в предоставените от кметовете на населени места списъци, могат сами да си добият дърва.