Директорът на „Държавно горско стопанство Елешница” инж. Карамфил Джембазки е с прекратен договор за управление. Управленско решение е основание за заповедта, с която директорът на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов го освобождава от длъжност.

До назначаването на титуляр временно стопанството ще се ръководи от заместника инж. Васил Адамичин.