Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
1 Техник – телекомуникации Висше образование
1 Учител практическо обучение Висше образование,геодезия
1 Учител практическо обучение /счетоводни дисциплини/ Висше образование
1 Учител ЦОУД, начално Висше образование НУП
1 Експерт, здравословни и безопасни условия на труд Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 Учител ЦОУД, начално Висше образование,НУП до завръщане на титуляра
2 Инженер, конструктор Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 154 места
8 Машинни оператори, шиене Средно, основно образование
9 Сервитьори Средно образование
2 Обслужващи работници, промишлено производство Средно образование
1 Водач, мотокар Средно образование
12 Продавач-консултанти Средно образование
1 Електрозаварчик Основно, средно образование
1 Монтажник метални конструкции Средно образование
5 Работници, оранжерия Основно, средно образование
6 Готвачи Средно образование
6 Машинни оператори, бутилиране Средно образование
2 Механик, промишлено оборудване Средно образование
2 Миячи, съдове /ръчно/ Основно, средно образование
3 Камериер/ка Средно образование, компютърни умения
3 Помощник, кухня Средно образование
8 Машинен оператор, производство на каучукови изделия Средно образование,чл.38, ал.1 от ЗХУ
3 Машинен оператор , шиене на облекла Средно образование
8 Шивачи Основно, средно образование
3 Бармани Средно образование
1 Продавач-консултант на бензиностанция Средно образование
8 Работници, строителни Средно образование
4 Шивачи, мъжко/дамско Средно образование
20 Манипуланти, промишленост Основно, средно образование
5 Консултанти, продажби Средно образование
2 Миячи на превозни средства Средно образование
3 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно образование
2 Заварчици Средно образование
1 Гладач,ютия Основно, средно образование
2 Инструктори, спортни на въжен парк Основно, средно образование
2 Пълначи (оператор на метан станция) Средно образование
1 Шофьор Средно образование
3 Оператори,въжена линия Средно образование
1 Работник лента Основно, средно образование
2 Касиери Средно образование
3 Водопроводчици Средно образование
1 Продавач,бюфет Средно образование
1 Помощник готвач Средно образование
2 Шлосери Средно образование
2 Шофьори,товарен автомобил /международни превози / Средно образование
5 Общи работници Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, Немски език
1 Учител теоретично обучение Висше образование, Ветеринарна медицина
1 Учител теоретично обучение Висше образование; Хранително вкусова промишленост
1 Учител,общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, БЕЛ
1 Учители,целодневна организация на учебния ден Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 447 места
149 Шивачи, мъжко/дамско облекло Основно образование
1 Шивач, драперии/пердета Средно образование
46 Шивачи Средно,начално, основно образование
3 Етикетировачи Основно, средно образование
1 Крояч, обувни изделия Основно образование
2 Социален работник, социално подпомагане Средно образование
2 Производители, обувки ръчно Основно образование
35 Машинни оператори, шиене на облекло Средно образование
1 Деловодител Средно образование
12 Машинни оператори, шиене на обувки Средно образование
2 Готвачи Средно образование
10 Работници, сглобяване на детайли Средно образование
52 Гладачи Средно образование
11 Общи работници Средно образование
3 Опаковачи Средно образование
2 Бармани Средно образование
1 Продавач, разносна търговия Основно образование
3 Производители хляб, ръчно Основно образование
5 Шофьори, лекотоварен автомобил Основно образование
1 Камериер/ка хотел Основно образование
1 Техник, ел. машини и апарати Средно образование
3 Продавач-консултант Средно образование
2 Образователен медиатор Средно образование
9 Кроячи, текстил Средно образование
2 Контрольори, качество Средно образование
2 Организатори, производство Средно образование
4 Оценители облекла Средно образование
17 Работници, спомагателни шивашки дейности Средно образование
2 Технолог облекло Средно образование
4 Дограмаджия, дърво /пластмаса, алуминий/ Основно образование
30 Пакетировач Средно образование
1 Работник-поддръжка Средно образование
1 Шофьор-куриер Средно образование
2 Гипсаджия, мазач Основно образование
1 Мияч съдове Основно образование
12 Книговезец Средно образование
2 Чистач/хигиенист Основно образование
1 Шофьор, дистрибутор Средно образование
2 Монтьори, ремонт машинно оборудване Средно образование
4 Монтьори, текстилно оборудване Средно образование
2 Работник-кухня Средно образование
1 Фризьор Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
1 Бизнес консултант Висше образование
1 Ръководител/мениджър качество Висше образование
1 Координатор,производство Висше образование
1 Техник,градинарство Висше образование
1 Психолог,училищен Висше образование
1 Учител практическо обучение Висше образование,Информатика
1 Учител,ресурсен Висше образование
1 Инженер,ВИК Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 134 места
1 Механик, промишлено оборудване Средно образование
2 Монтажници Средно образование
2 Опаковачи Основно образование
25 Общи работници Средно, основно образование
1 Сметосъбирач Основно, Средно образование
6 Камериер/ка Основно образование
2 Работници, производство на вино и високоалкохолни напитки Средно образование
1 Метач Средно образование
3 Лозари Основно, средно образование
1 Производител, млечни продукти Средно образование
1 Животновъд Основно, средно образование
5 Шивачи Основно, средно образование
15 Шивачи, мъжко/дамско облекло Средно, основно образование
2 Машинни оператори, производство на памук, тампони,марли Средно образование
1 Товарач Средно образование
1 Градинар Основно образование
1 Пазач,невъоражена охрана Средно образование
3 Миньори Средно образование
4 Продавач-консултанти Средно образование
2 Работници, отглеждащи трайни насаждения Средно образование
5 Машинен оператор, шиене Основно образование
18 Работника сортировачи Основно образование
6 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Средно образование
3 Машинен оператор производство на пластмаса Основно образование
1 Общ работник, промишленост Средно, основно образование
2 Водач на мотокар Средно, основно образование
4 Екструдеристи Средно, основно образование
1 Обслужващ бензиностанция/газостанция Средно образование
1 Тракторист Средно образование
1 Личен асистент Средно образование
4 Сервитьори Средно образование
2 Чистач/хигиенист Средно образование
2 Работници, подръжка Средно образование
3 Оператори,гранулиращо оборудване Средно образование
2 Машинен оператор, металорежещи машини Основно,средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-82
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 26 места
1 Социален работник Висше образование
1 Управители Висше образование
2 Медицински сестри – Хирургия Висше образование
2 Психолози Висше образование
3 Кинезитерапевти Висше образование
1 Логопед Висше образование
2 Инженер-поддръжка Висше образование
2 Инженер-конструктор Висше образование
2 Техник, химия Висше образование
2 Ръководители, компютърен кабинет Висше образование
1 Управител ресторант Висше образование
1 Счетоводител Висше образование
1 Учител,информатика Висше образование
1 Учител,математика Висше образование
1 Учител,БЕЛ Висше образование
1 Учител,физика Висше образование
1 Начален учител Висше образование
1 Учител ЦОУД Висше образование, НУП
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 152 места
11 Машинен оператор, обувно производство Средно, основно образование, без опит
5 Машинен оператор, шиене на облекла Средно, основно образование, опит
3 Образователен медиатор Средно образование
5 Продавач-консултанти Средно образование
3 Общ работник Средно образование
1 Оценител облекла Средно образование
1 Месач Средно образование
1 Заварчик Основно, средно образование
5 Сервитьори Средно образование
4 Работник, кухня Средно образование
5 Готвачи Средно образование
1 Асистент, офис Средно образование
1 Работник, преса за еструдиране на юфка Средно образование
3 Бармани Средно образование
1 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Средно образование
2 Социален работник Средно образование
4 Машинен оператор, шиене Средно образование
2 Машинни оператори Средно образование, 1 година опит
2 Шлифовчик, метал Основно,средно образование
1 Машинен оператор, производство на свещи Средно образование, 2 години опит
2 Камериер/ка Средно образование
1 Работник, разсадник Средно образование
2 Санитари Основно,средно образование
4 Машинен оператор, заварчик на кондензатори Средно образование
3 Работник, строителство Средно образование
1 Шивач Средно образование, опит
3 Касиери Средно образование
1 Склададжия Средно образование
1 Помощник-сладкар Средно образование
1 Спасител басейн Средно образование
3 Работник, смесено растениевъдство и животновъдно стопанство Средно образование
2 Крояч Средно образование
1 Касиер,приемчик тотализатор Средно образование
6 Помощник-готвачи Средно образование
2 Електрозаварчик Средно образование
1 Работник кроялен участък/разпределител Средно образование
2 Оператори,управляващи автоматизирани машини Средно образование
1 Монтажник дограма Средно образование, опит
1 Събирач, отпадъци разделно Средно образование
5 Крояч,обувно производство Средно образование
1 Трудотерапевт Средно образование
1 Социален асистент Средно образование
2 Работник-поддръжка Средно образование
6 Чистач/хигиенист Средно образование
4 Носач,товарач стоки Средно образование
2 Работник, гардероб Средно образование
11 Работник,сглобяване на детайли Основно,средно образование
1 Работник производство на метални конструкции Основно, Средно образование
1 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование
1 Автомонтьор Основно,средно образование
1 Ветеринарен техник Средно образование
2 Машинен оператор сушене на хр.продукти Средно образование
15 Сезонни работници промишлено производство Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 места
1 Учител по математика, прогимназиален етап Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 101 места
2 Продавач-консултанти Средно образование
9 Общи работници Основно, средно образование
10 Гранульори Средно образование
18 Шивачи Средно образование
4 Шивачи на права машина и оверлог Средно образование
4 Броячи промишлено производство Средно образование
2 Чистач/хигиенист Средно образование
1 Заварчик Средно образование
2 Шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование
2 Работници, спомагателни шивашки дейности Средно образование
1 Крояч текстил Основно, средно образование
13 Шофьори тежкотоварен самосвал 12 и повече тона Средно образование, категория С
2 Масажисти Средно образование
2 Дърводелци, мебелисти Средно образование
27 Машинни оператори, обувно производство Основно, средно образование
1 Пласьор стоки Средно образование
1 Автопатрул Средно образование