От 1 март деловодството на община Дупница и касите на “Местни данъци и такси” ще бъдат с удължено работно време. Фронтофисът ще започва вече работа от 8 часа, а не както досега от 9,00 и ще приключва работа в 17,30 часа. Касите за плащане на местните данъци и такси ще започват също в 08,00 часа, но ще работят с граждани до 18,30 часа. Припомняме, че платилите данъците си в пълен размер до 30 април на тази година ползват 5 процента отстъпка.

Практиката досега показва, че именно март и април, когато най-активно се заплащат налозите, има най-голям приток на граждани, като идеята е по този начин да им бъде спестено време и улеснени, както и да се избегнат струпванията на едно място.