Ако сте си поставили първа доза от двудозовата ваксина – документът ще е валиден като сертификат в рамките на един месец, това каза още министър Кацаров

Днес ще бъде допълнена нашата заповед и сертификатът за преболедуване ще се счита за валиден до една година в рамките на нашата страна. Това каза министър Стойчо Кацаров по време на брифинг в Министерство на здравеопазването, предаде Фокус.

“Този срок не може да важи и да се използва за пътуването в ЕС. Не е нужно да се преиздават сертификати”, коментира още д-р Кацаров. Стана ясно, че Министерство на здравеопазването се е допитало до експертните съвети по медицинската специалност инфекциозни болести, епидемиология и имунология относно възможността сертификатът за преболедуване да бъде удължен от 6 месеца на 12 месеца. Темата допълни заместник-министър Тома Томов.

“Получили сме до момента две становища, като от експертния съвет по инфекциозни болести и от експертния съвет по епидемиология. Очаква се в рамките на днешния ден да получим и експертното становище на експертния съвет по клинична имунология”, каза заместник-министър Тома Томов. Той обясни, че и двете становища допускат удължаването на срока на сертификатите.

“Чух се сутринта с проф. Марияна Мурджева. Голяма част от колегите от експертния съвет по клинична епидемиология подкрепят голяма част от възможността този сертификат да бъде удължен от 6 до 12 месеца, но официалното становище ще получим в рамките на деня”, каза още д-р Томов.

Ако сте си поставили първа доза от двудозовата ваксина – документът ще е валиден като сертификат в рамките на един месец. Това каза още министър Стойчо Кацаров.

“Повиши се значително интересът за ваксинация и поради това, че повечето хора искат бързо да извадят валиден сертификат, за да могат да го ползват по време на прилагането на тези противоепидемични мерки, се насочиха към ваксината, която се прилага еднократно. За да коригираме този дефект, взехме решение за нуждите на нашия противоепидемичен контрол. При поставянето на ваксина при двудозовите ваксини документ да е валиден като сертификат в рамките на един месец. Ако вие сте си поставили първата доза от двудозовата ваксина, този документ може да ви послужи да посещавате местата, където се изисква зелен сертификат“, каза още министър Кацаров.

Относно санкциите за неспазване на мерките, НК предвижда:

Чл. 355. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. – ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 23 от 2020 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 24.03.2020 г.) Който наруши наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразна болест по хората, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до десет хиляди лева.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. – ДВ, бр. 23 от 2020 г.) Ако деянието е извършено по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. – ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Който наруши наредба, издадена за предотвратяване на хранителни отравяния, се наказва с пробация или с глоба от сто до триста лева./Nova