Укрепване на джамията “Фатих Мехмед” започна общината в Кюстендил заради опасност от инциденти. Една от арките на недействащия храм се оказала с прогнили укрепващи елементи, което създавало опасност за преминаващите пешеходци и автомобили, защото джамията е на централната и най-натоварена улица “Цар Освободител”.


“В най-кратки срокове ще подменим укрепленията, защото в момента ситуацията е предаварийна”, каза Ивайло Чалъков – експерт “Отбранителна и мобилизационна подготовка” към общината. Той посочи, че е създадена временна пътека, откъдето да преминават пешеходците покрай сградата, но движението за автомобили не е спирано, а е временно организирано. За проблема е известено и Министерството на културата, защото джамията е паметник на културата.