Съдия Светла Пейчева

Районен съд-Дупница, под председателството на съдия Светла Пейчева, призна за виновна в длъжностно присвояване Даниела М. като служител в обединено детско заведение. Съдът й наложи наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 години, като отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 4 години. Тя е неосъждана, на 40 години. Съдът призна подсъдимата за виновна в това, че: за времето от януари 2009 г. до декември 2015 г., при условията на продължавано престъпление, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, в качеството си на длъжностно лице – завеждащ административно-техническа служба в ОДЗ, в село в община Дупница, е присвоила чужди пари в общ размер на 80 780.07 лв., собственост на община Дупница, представлявана от кмета, поверени й да ги пази, като присвоените пари са в големи размери. Подсъдимата е призната за виновна в това, че всеки месец, в посочения период от време е присвоявала суми, в различни размери – от 324 лв. до 1611 лв. на месец. Сумите били събирани от родителите на децата като такса за посещение в детската градина, но не са превеждани по сметката на община Дупница. Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Кюстендилския окръжен съд.