Окръжен съд – Кюстендил одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура и защитата на подсъдимите – Д. Д. и К. В., и наложи наказания „лишаване от свобода“ за срок от по 1 година и 4 месеца, изпълнението на които се отлага за изпитателен срок от по 3 години. Подсъдимият Д. Д. / на 17 години / ще изтърпи и наказание „Обществено порицание“.
По време на изпитателния срок спрямо него ще се прилагат възпитателни грижи от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Кюстендил. Д. Д. се признава за виновен в това, че на 12.09.2021 г., в обитавана от него къща в гр. Кюстендил, макар и непълнолетен, но можещ да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е държал високорискови наркотични вещества – 170, 47 грама коноп, на стойност 1 022, 82 лв., с цел разпространение, както и за това, че на 12.09.2021 г. във вилната зона „Гола Велика“, в съучастие като извършител с К. В., е отглеждал растения от рода на конопа, от които са получени 5 299, 65 грама суха листна маса, на обща стойност 31 797, 90 лева.
Подсъдимият К. В. / на 24 години / се признава за виновен в отглеждане на растения от рода на конопа, в съучастие като извършител с непълнолетния Д. Д. И двама подсъдими са неосъждани към момента.
Определението на Окръжен съд – Кюстендил е окончателно и не подлежи на обжалване.