Одобрение за финансиране получи проектът, изготвен от екипа на кмета Димитър Бръчков, за основен ремонт и реконструкция на пътя от село Струмешница до село Гега.
Средствата идват след решение на МС, взето на проведено в сряда заседание.
94 са само проектите за общински пътища, получили „зелена светлина“ за изпълнение. Сред тях е този на община Петрич. Участъкът, който предстои да се ремонтира, е приблизително 12 км. Започва от кръстовището на с. Струмешница с републиканския път към ГКПП „Златарево“, продължава през с. Боровичене и достига до с. Гега. Проектът предвижда полагането на нова настилка от асфалтобетон, демонтаж на налични стоманени предпазни огради и монтаж на нови ограничителни системи за пътища, съобразени с всички нормативни изисквания.
Всички водостоци на ремонтирания път ще бъдат почистени и въведени в добър експлоатационен режим.

С изпълнението на проекта ще се гарантират по-добрите транспортно-експлоатационни качества на настилката, ще се възстановят банкетите и отводнителните съоръжения. Пътуването ще бъде безопасно, отводняването на пътя ще е качествено. Освен това ще има по-добри предпоставки за развитие на туризма и по-добри перспективи пред земеделците за развитие на стопанствата.
Този път е петият мащабен проект в община Петрич. От 2015 година бяха изпълнени: третокласният републикански път Първомай – Старчево /13 км./, четвъртокласният подгорски път Първомай – Габрене /21 км./, новият път от кв. „Бухото“ за с. Беласица,пътят с. Рупите – обект „Античен град Хераклея Синтика“ /2 км./.
Усилията на кмета и неговия екип ще бъдат в тази посока – изготвяне и защита на работещи проекти за привличане на външно финансиране с цел благоустрояване, тъй като средствата от собствения бюджет на община Петрич са крайно недостатъчни, тъй като говорим за над 212 км. пътна мрежа, съобщиха от общинската администрация.