Приключи и вторият голям инфраструктурен проект, който Община Самоков спечели и реализира, чрез финансиране по Програма за развитие на селските райони. Това съобщиха от екипа на кмета Владимир Георгиев.

Тази седмица ПРСР утвърди направените разходи от Община Самоков по проект за ремонт на улици и тротоари в град Самоков. Всички утвърдени средства са вече преведени и плащанията – финализирани.

През 2016 г. Община Самоков кандидатства с два големи инфраструктурни проекти. Проектите бяха одобрени и през ноември 2017 кметът Владимир Георгиев подписа втория договор с ДФ „Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.  Договорът е на стойност 4,3 млн. лв и включва строително-ремонтни дейности на общинските пътища, Самоков-Драгушиново – Злокучане, Самоков-Доспей и пътя за Белчин, който започва от пътя за Дупница, преминава през цялото село и излиза на обхода за София през Ярема.

Община Самоков обяви и проведе процедурите по избор на изпълнител и технически надзор още в годината, когато проектите бяха входирани – 2016:

Този проект стартира изпълнението си през септември 2018 г.

През май 2017 кметът  сключи договор за финансиране с ДФ „Земеделие” за близо 2 млн. лв. и по другия проект.

По проекта бе направена реконструкция на улиците „Христо Ботев”, „Христо Смирненски”, „Мусала” и „Преспа” и тротоарите към тях, както и изграждане на велоалеи на „Смирненски” и „Мусала”. Програма за развитие на селските райони утвърди направените от община Самоков разходи и преведе предвидените суми, съгласно договора.

През тази година Община Самоков ще реализира трети проект за над 1 млн. лв. по Програма за развитие на селските райони. Договорът бе подписан в края на 2019 г и се поредвижда реконструкция и ремонт на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност в населени места Рельово, Шипочан, Долни окол, Горни окол и Гуцал. В тази позиция се предвижда извършване на ремонти на сградите на читалищата и кметствата. Това може би ще бъде последният проект на община Самоков по Програма за развитие на селските райони, тъй като в следващия програмен прозорец програмата ще се прилага само за общини под 15 хил. души население.