Monday, July 15, 2024
HomeРегионБобов долУспешно се дипломираха учениците от Детското полицейско управление в Бобов дол

Успешно се дипломираха учениците от Детското полицейско управление в Бобов дол

Оживление, състезание, решаване на тест и безопасно поведение на площадката за пътна безопасност демонстрираха петокласниците от ОУ „Никола Вапцаров“ и СУ „Христо Ботев“ в Бобов дол. Това бе завършекът на обучението по програмата Работата на полицията в училище.

Тя бе осъществена от екип от служители на РУ Бобов дол, със съдействието на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Бобов дол и учителите на децата. Участниците в състезанието „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“ получиха и награди, които бяха осигурени от Община Бобов дол.

Снимки: МВР-Кюстендил

Успешно се дипломираха и децата от Детското полицейско управление от ОУ „Никола Вапцаров“ в Бобов дол. Програмата е двугодишна и се осъществи от служители на РУ Бобов дол с активното участие на преподаватели от училището, доброволци от БЧК и служители от РСПБЗН.

По време на обучението децата научиха как да се грижат за собствената си безопасност, как да се грижат за близките си хора, как да се справят с трудни ситуации вкъщи и на улицата, сред природата, в училище.

Тържествено началникът на РУ Бобов дол им връчи димпломите, пожела им весела и непомрачавана от инциденти ваканция!

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular