Мария Иванова

Предложения за утвърждаване на Красимира Иванова – Анастасова за управител на „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ и на Мария Иванова-Жайгарова като прокурист на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ще разгледа местният парламент в Дупница на заседанието си на 28 януари (петък).
Както сме писали, през м. декември миналата година благоевградчанката Красимира Иванова-Анастасова спечели конкурса за възлагане управлението на дружеството, проведен от общината. Комисията я класира на първо място, с оценка 8,05, при конкуренцията на Пламен Данаилов, който получи оценка 4,54.
Освен да утвърди резултатите от конкурса и да избере Анастасова, в докладната се предлага Общинският съвет да освободи досегашния управител на дружеството Илия Илиев. Другото предложение е местният парламент да определи възнаграждение на управителя на ВиК в размер на 1800 лева.
Предложението Мария Иванова-Жайгарова да продължи да оглавява общинската болница за още 1 година (считано от 23.01.2022 г.) е свързано с изтичането на договора й на 23 януари. Както сме писали, Жайгарова управлява болницата с решение на общинските съветници от 2017 г., като след това бе преизбирана.

Юлияна КОЛЧАКОВА