5 от училищата в община Дупница ще имат паралелки, в които тази учебна година учениците са по-малко от определения норматив. Недостиг на учениците има в паралелки в трите учебни заведения в селата и в две от градските училища. Директорите на школата в Крайници, Самораново и Яхиново, ОУ “Христаки Павлович” и ОУ “Св. Климент Охридски” в Дупница са внесли  в общината искания за утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици (под минимума) и маломерни паралелки.

В училището в Крайници, което е средищно и за село Червен брег, в трети  клас ще учат 8 ученици (при недостиг от 8),  в пети – 14 (недостиг 4),  в шести – 13 (недостиг 5) и в седми -17 (недостиг 1).

В Самораново има 10 ученици в първи клас (недостиг 6), 6 ученици във втори клас (недостиг 10), третокласниците са 10  (недостиг  6), 7 ученици в четвърти клас (недостиг  9). В същото училище петокласниците са 11 (недостиг 7), шестокласниците – 12 ученици (недостиг  6), а учениците в седми клас 15 (недостиг 3).

Трети, четвърти и седми клас в Яхиново са с под 10 ученика (не достигат съответно 9,  8 и 10). Маломерни там са паралелките в първи (с 13 ученици недостиг 3), втори (с 15 ученици и недостиг 1), пети (с 14 ученици недостиг 4) и шести клас (с 11 ученици и недостиг 7).

В ОУ “Христаки Павлович” в града с ученици под минимума са четвърти и пети клас, със съответно записани 12 (не достигат  4) и 17 ученици (недостиг  1).

В другото дупнишко училище – ОУ “Св. Климент Охридски”, в шести клас има 15 и не достигат 3-ма ученика, а в седми са 17 – с един по-малко.

Предложенията класовете да се запазят ще бъдат разгледани от общинските съветници на сесия в петък. При одобрение на маломерните паралелки община Дупница се задължава да осигури допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, които да се включат  в бюджета за 2022 г.Юлияна КОЛЧАКОВА