Основната ни цел е осигуряването на присъствено обучение през новата учебна година, каза министър Денков

 

На фона на четвъртата вълна от COVID-19, която настъпи и в България, след около месец започва новата учебна година. Затова депутатите отправят своите въпроси към служебния министър на образованието проф. Николай Денков по всички важни проблеми, засягащи учениците, техните родители и преподавателите за това как ще премине учебният процес.
“След две тежки години на обучение в условия на пандемия Министерството на образованието и науката прави всичко възможно да подготви образователната система за поредната вълна от COVID-19, така че да осигури възможно най-качествено обучение с възможно най-малък риск за здравето на учениците, техните преподаватели и семействата им”, коментира проф. Денков и допълни: “Анализът на МОН за ефектите от провеждането през миналите учебни години на дистанционно обучение показа сериозни образователни дефицити за големи групи ученици. Затова наша основна цел е осигуряването на максимално продължително присъствено обучение през предстоящата учебна година”.
В изпълнение на тази цел от министерството са разработили насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка. 

– Осигуряване на условия за преминаване към обучение в електронна среда само в краен случай и най-вече на локален принцип – отделен клас, отделно училище или училища в отделно населено място

Образователните институции в цялата страна ще бъдат затваряни само при крайна необходимост – при тъмночервено ниво на заболеваемост

–  Разработени са четири варианта за работа на училища, детски градини и центровете за подкрепа на личностното развитие през новата учебна година. Те са на база здравните показатели за заболеваемостта и според сценариите на Министерството на здравеопазването за развитие на пандемията

–  при зелен сценарий със заболеваемост, по-ниска от 100 човека на 100 000, и при жълт сценарий от 100 до 250 на 100 000 души образователните институции ще работят, спазвайки насоките на МОН и здравното министерство за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията. И при двата варианта при единични случаи на деца и педагогически специалисти с COVID-19 след предписание на районните здравни инспекции се карантинира цялата паралелка и децата учат електронно. Ако само един ученик е карантиниран като контактен, само за него директорът организира електронно обучение.

► При второ ниво на заболеваемост ако в училище или в център за подкрепа на личностно развитие има 15% отсъстващи деца заради COVID-19 или процентът на заболели учители и персонал е твърде висок, може да се премине към обучение в електронна среда в конкретното училище или център. Това става с аргументирано предложение на директора до образователния министър след решение на Педагогическия съвет, съгласувано с Обществения съвет на училището. Към дистанционно обучение преминават първо учениците от 8 до 12 клас, а при влошаване на епидемичната ситуация и учениците от 5-и до 7-и клас включително. Най-малките деца до 4-ти клас учат онлайн само в краен случай при обективна невъзможност обучението да продължи.

► при заболеваемост от 250 до 500 на 100 000 в т.нар. червен сценарий училищата работят по график за преминаване към електронно обучение. Мерките за отделни случаи училища с COVID-19 са идентични с тези от зеления и жълтия сценарий. Ако броят заразени ученици и персонал в присъствените паралелки нараства, тогава директорът на училището предлага на министъра то да премине към електронно обучение. В този случай трябва да се осигури максимално присъствено обучение на учениците със специални образователни потребности.

► Ако 14-дневната заболеваемост надхвърли 500 на 100 000, т.е. тъмночервен сценарий, всички ученици ще учат от дистанция. Остава възможността за дистанционно обучение на отделни ученици по здравословни причини, удостоверени с медицински документ. Освен това ученик може да премине към електронно обучение за повече от 30 дни по желание на родителите и след разрешение на началника на Регионалното управление на образованието. Разрешение се дава на базата на информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на конкретния ученик. Задължително е избралите да се обучават дистанционно да обезпечат сами електронното си обучение.

За детските градини се предвижда затваряне само в краен случай. При влизане на страната в тъмночервения сценарий ще могат да работят детските заведения със 100% преболедувал или ваксиниран персонал. В този период ще се приемат само деца, чиито родители отговарят на същите условия.

Предвиждат се специални мерки за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности. Тази група ще преминава към дистанционно обучение само в краен случай, а ако това се наложи, ще се търси възможност за индивидуални консултации и индивидуални терапевтични занимания.

“Насоките на МОН разписват задължителни и препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция при присъствено обучение. Това са познатите вече мерки за дезинфекция, проветряване, уроци на открито и др. В помещенията учениците задължително трябва да носят маски, ако такова е разпореждането на здравните власти за страната. Изключения могат да се правят при широко отворени прозорци в класните стаи, за ваксинираните учители, за най-малките ученици от 1-ви до 4-ти клас по преценка на Педагогическия съвет, както и за хронично болни деца”, посочи още образователният министър.