Кулинарни техники и технологии в реална ребатна среда приложиха ученици от 10-и „в” клас, специалност “Организация на туризма и свободното време” в петричката гимназия “Д-р Асен Златаров”.

Това стана възможно по проект „Ученически практики – 2“. Тази година 135 ученици от петричкото училище работят по този проект на МОН, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда.
Учениците от 10-и „в” клас с ръководител Светла Кръстева работят в три заведения.