Ученици ремонтират уличното осветление в Самоков

Община Самоков предоставя възможност за дуално обучение на ученици от  Професионална техническа гимназия „Никола Вапцаров”.

10 ученици се обучават в звеното „Изграждане и поддръжка на уличното осветление” към общинското предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване”. Там те участват в подмяна на лампи на уличното осветление, поставяне на нови стълбове и осветителни тела, монтаж и демонтаж на осветителни системи, полагане на кабели за улично осветление и др.  Последният обект, върху, който работиха е поставяне на осветление на новоизградената детска площадка в двора на Спортното училище.

Чрез дуалното обучение младите хора прилагат на практика наученото в професионалните училища и имат възможност да се докоснат до реалната работна среда. От друга страна квалифицираните и подготвени кадри са важни и ценни за всеки работодател.