„Училищна панорама и панорама на професионалното образование се проведе в Кюстендил. Организатори на общински форума бяха РУО – Кюстендил, ЦПЛР-ОДК-Кюстендил и Читалище „Братство“, гр. Кюстендил. В него взеха участие ученици, родители, представители на образователни институции, представители на бизнеса и обществеността.

Целта му беше информиране на учениците от седми клас и техните родители с предлаганите профили и професии в профилираните и професионалните гимназии от община Кюстендил, включени в държавния план-прием за учебната 2022/2023 година, осигуряване на информиран избор и кариерно ориентиране на учениците от седми клас от училищата на територията на община Кюстендил и повишаване на интереса към професионалното образование и обучение.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here