Килийното училище в Радибош е една от най-значимите културни и исторически забележителности на територията на община Радомир. То е на около 194 години и е първото килийно училище в Радомирско. Школото се е намирало в черквата “Св. Петка” в с. Радибош. С нея и килийното училище са свързани имената на десетки книжовни дейци от епохата на Възраждането. През 1870 г. Васил Левски основава тук революционен комитет.
През дългите години на съществуването църквата „Св. Петка“ е записала богата история. Била е под закрилата на Рилския манастир и монаси от него често са навестявали този край. В края на 16-и век в църквата е донесена една от първите печатни книги, печатана във Венеция от Божидар Вукович през 1538 г. Към нея са подвързани 16 страници от 15-и век, дело на книжовника Владислав Граматик. Тя се съхранява в Националния исторически музей. В средата на 18-и век в радибошкия храм е свещенодействал поп Михаил. Той и свещениците след него са били учители. През 1826 г. при църквата се открива килийно училище с учител мирянин. Това е бил Раде Вилаетски. В училището са се обучавали ученици от околните села.

Тук са учили Никола Груйов от с. Косача, загинал като македонски войвода в Никвеш през 1903 г., Марко Лазаров, който е бил прилепски войвода, Петър Милев – също загинал като войвода при неврокопското село Ковачево.

А как са учили и усвоявали знания учениците преди стотици години? В учебните занятия била използвана намазана с восък от двете страни дъсчица, наречена панакида. След изучаване на урока дъсчицата се рендосвала или измивала добре, за да се подготви за новия урок. За писец се употребявало перо.
Учителите получавали от родителите на учениците такса от един до два тогавашни бешлика и други възнаграждения: при изучаване на буквара – по една кърпа и по някой грош, на псалтира – по една риза, а от църковната каса им се плащали от 250 до 500 гроша.
Последния училищен звънец на радибошкото училище била на 24 май 1965 г. учителката Грозданка Борисова.
По повод 190-ата годишнина от създаването на килийното училище в Радибош, чествана през 2016 г., бе направена възстановка на просветни традиции, представена бе и фотодокументална изложба “Училището”. Тогава учениците и учителката направиха възстановка на урок. По-големите ученици четоха, а по-малките се учиха да пишат буквите на пясъчник и да шият. Радомирският исторически музей бе подготвил и възстановка на стаята в килийното училище. Своите спомени за училището разказаха и неговите възпитаници – Стоил Игов, жител на с. Радибош, и  Елена Сотирова – жител на с. Радибош и бивш читалищен секретар.