Зимното поддържане на пътищата беше основната теми на редовната среща на кметовете на населени места с ръководството на община Перник. В нея се включиха и представители на различни институции, имащи отношение към готовността за зимния сезон – Пътна полиция, пожарната, Областно пътно управление, фирмите по снегопочистване, ВиК.
Готовността на общината за предстоящия зимен сезон беше широко дискутирана на срещата. В тази връзка кметовете бяха запознати с кметската заповед на Вяра Церовска относно необходимата организация, задачите и отговорностите на всички ангажирани институции. От 5 ноември е въведен зимен режим, който включва денонощно дежурство от фирмите, отговарящи за поддържане и снегопочистване на 4-класната
пътна мрежа и градската мрежа.
И през тази зима остава в сила миналогодишното разпределение на районите, които ще се чистят от следните фирми: „Инфракорект-строй“, „ДЛВ” и „АВС инженеринг” за 4-класната пътна мрежа и „Перник Комунал” за градската пътна мрежа. По- бързото възстановяване на уличните платна след ВиК ремонтите поискаха кметовете.