Мария Янева

Нови правила за отпускане на пари за ин витро в Дупница иска фондация „Искам бебе”. От фондацията предлагат промени в Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Дупница, разбрахме от председателката Мария Янева. Първата промяна предвижда да се осигури възможност за финансиране не само на ин витро процедури с донорски яйцеклетки, но и на процедури с донорски ембриони и донорски мъжки генетичен материал. Втората промяна касае увеличаването на възрастта на пациентите, които могат да получат помощ за ин витро. Третото изменение цели включване на лекар по АГ в комисията, определяща кои семейства и двойки да бъдат подпомогнати.

Приетият през 2012 г. правилник изключва възможността за финансиране на ин витро процедури на една много уязвима група, нуждаеща се от донорски ин витро процедури. Това са семействата и двойките, на които може да се помогне само с донорски ембриони или донорски мъжки генетичен материал. Според сегашния правилник може да се отпусне финансиране за ин витро само с донорски яйцеклетки, като възрастта е до 43 години. През 2020 г. беше отменена Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция, в която имаше ограничения за възрастта на пациентите. По-голямата част от хората, нуждаещи се от дейности по асистирана репродукция, са над 43 години и това също налага да се извършат промени. Предложението ни е лимитът на възрастта да бъде до 50 навършени години. Община Дупница може да ползва добрия пример на общини като Варна, Димитровград. Разговаряли сме с кмета Методи Чимев и имаме принципното съгласие в разумно кратък срок да се извършат тези промени. Надяваме се до 10 дни общината да излезе и с официално становище, което да е позитивно, коментира Мария Янева. До няколко дни тя ще внесе предложенията си писмено.

Както е известно, община Дупница подпомага финансово двойки с репродуктивни проблеми от 2012 г., като от 2019 г. сумата бе увеличена от 1500 на 2000 лв. Припомняме още, че комисията, одобряваща кандидатстващите за финансова помощ с репродуктивни проблеми, е съставена от общински съветници и служители в общинската администрация. Отсъствието на специалист в комисията е в ущърб на нуждаещите се, които не могат да се възползват от компетенциите на медици, запознати с новостите в науката, и в частност в областта на репродуктивното здраве.